1
Stres towarzyszy mnie praktycznie przez całe życie. Może atakować niespodziewanie w praktycznie każdej sytuacji, od czasu zdarzeń wymagających wstąpienia przy interakcje ze społeczeństwem, po pracy, w domu, po szkole, itp. Nie ma możliwości zupełnego odizolowania się od czynników wywołujących stres, szczęśliwie jednak istnieją strategie radzenia sobie z zanim. W powtarzających się momentach
Social Bookmarking Sites
What is Kliqqi?

Kliqqi is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-98700619-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');